Cześć,

W prawie pracy minimalne wynagrodzenie za pracę jest uregulowane w art. 13 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Twoja obecna propozycja wynagrodzenia nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami, jeżeli przekłada się na pełny etat. Istnieją jednak pewne wyjątki, gdzie płaca może być niższa niż minimalne wynagrodzenie, na przykład gdy praca jest wykonywana na niepełny etat lub w niepełnym wymiarze godzin.

Jeśli chodzi o rezygnację, masz prawo do zrezygnowania z propozycji pracy bez konsekwencji. Jeżeli chodzi o staż z urzędu pracy, warto byłoby sprawdzić szczegóły umowy stażowej, ale zazwyczaj nie ma ona zapisów dotyczących kar za niestosowanie się do oferty pracy po zakończeniu stażu.

Z prawnego punktu widzenia warto zwrócić uwagę na kilka dodatkowych kwestii:

Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna: Podkreślenie, że prawo do minimalnego wynagrodzenia dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a nie umowy cywilnoprawnej, jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, gdzie wynagrodzenie nie jest regulowane ustawowo.

Niezgodność z prawem: Warto również zaznaczyć, że jeżeli pracodawca zatrudnia Cię na warunkach niezgodnych z prawem (na przykład płacąc mniej niż minimalne wynagrodzenie), możesz zgłosić to do Państwowej Inspekcji Pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę: Jeżeli zdecydujesz się podjąć pracę, ale potem zdecydujesz, że warunki są niezadowalające, pamiętaj, że zgodnie z Kodeksem pracy (art. 30 § 4 pkt 1) masz prawo rozwiązać umowę o pracę w czasie próbnym bez podania przyczyny, z zachowaniem trzydniowego okresu wypowiedzenia.

Poradnictwo prawne i wsparcie: W Polsce istnieją organizacje, które oferują bezpłatne porady prawne dla pracowników. Możesz skonsultować się z nimi, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości.

Potwiedź że nie jesteś botem

Wyszukiwarka