Art. 513. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 513. Niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy. Przepisów o wyroku zaocznym nie stosuje się.

Art. 513. KPC

ostatnia zmiana: 26-09-2017

Komentarze