1. Prawo
  2. Kodeks Postępowania Karnego
  3. art 511 kpk
Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
Wejscie w życie 1 września 1998
Ost. Zmiana ustawy 24 czerwca 2020

Art. 511. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 511. (uchylony).

Art. 511 kpk

ost. zmiana 05-10-2017

Komentarze