Art. 511. Kodeks Cywilny

Art. 511. Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony.

Art. 511. KC

ostatnia zmiana: 24-09-2017

Komentarze