Art. 511. Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony.

Kodeks Cywilny art. 511

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  • Wejscie w życie 18 maja 1964
  • Ost. zmiana ustawy 16 maja 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 25 09 2017
Komentarze
Wyszukiwarka