Art. 495. § 1. W razie niedojścia do pojednania kieruje się sprawę na rozprawę
główną, a w miarę możności wyznacza od razu jej termin, chyba że zachodzi potrzeba
skierowania sprawy na posiedzenie w celu innego rozstrzygnięcia.
§ 2. Strony obecne na posiedzeniu powinny zgłosić wnioski dowodowe.
§ 3. (uchylony)

Kodeks Postępowania Karnego art. 495

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
  • Wejscie w życie 1 września 1998
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 05 10 2017
Komentarze
Wyszukiwarka