Art. 481. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 481. (uchylony).

Następne Artykuły

Art. 482. (uchylony).

Art. 483. (uchylony).

Art. 484. (uchylony).

Art. 485. W sprawach z oskarżenia prywatnego stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, z zachowaniem przepisów niniejszego rozdziału.

Art. 486. (uchylony).

Art. 487. Akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?