Art. 471. Przewodniczący i sąd są obowiązani podejmować czynności tak, by
termin posiedzenia, na którym sprawa ma zostać rozpoznana, przypadł nie później niż
miesiąc od dnia zakończenia posiedzenia przygotowawczego, a jeżeli go nie
przeprowadzono – nie później niż sześć miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na
pozew. Jeżeli odpowiedź ta była dotknięta brakami, termin ten biegnie od dnia
usunięcia tych braków, a jeżeli odpowiedzi nie złożono – od dnia upływu terminu do
jej złożenia.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 471

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1965
  • Ost. zmiana ustawy 1 lipca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 25 09 2017
Komentarze
Wyszukiwarka