Art. 463. Kodeks Cywilny

Art. 463. Jeżeli wierzyciel odmawia pokwitowania, dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego.

Art. 463. KC

ostatnia zmiana: 24-09-2017

Komentarze