Art. 43. Zatarcie orzeczenia stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu
zbiorowego za czyn zabroniony pod groźbą kary następuje z mocy prawa z upływem
10 lat od wykonania lub darowania albo przedawnienia wykonania kary pieniężnej,
przepadku, zakazów oraz podania wyroku do publicznej wiadomości.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary art. 43

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Wejscie w życie 28 listopada 2003
  • Ost. zmiana ustawy 1 sierpnia 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań

Komentarze
Wyszukiwarka