Art. 42. Do wykonania orzeczonej kary pieniężnej, przepadku, zakazów oraz
podania wyroku do publicznej wiadomości stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
karnego wykonawczego dotyczące wykonania grzywny, przepadku, zakazów oraz
podania wyroku do publicznej wiadomości, przy czym kara pieniężna jest płatna
z przychodu podmiotu zbiorowego.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary art. 42

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Wejscie w życie 28 listopada 2003
  • Ost. zmiana ustawy 1 sierpnia 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań

Komentarze
Wyszukiwarka