Art. 426. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 426. Do reprezentowania strony konieczne jest pełnomocnictwo udzielone do prowadzenia danej sprawy.

Art. 426. KPC

ostatnia zmiana: 25-09-2017

Komentarze