Art. 41. 1. W sprawach dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary sąd i prokurator udzielają pomocy prawnej na
wniosek właściwego organu państwa obcego.
2. W sprawach, w których czynem zabronionym jest czyn uznany przez ustawę
za czyn nieuczciwej konkurencji, pomocy prawnej udziela również Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary art. 41

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Wejscie w życie 28 listopada 2003
  • Ost. zmiana ustawy 1 sierpnia 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań

Komentarze
Wyszukiwarka