Art. 412. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 412. Niezwłocznie po ukończeniu głosowania sąd sporządza wyrok na piśmie.

Art. 412. KPK

ostatnia zmiana: 05-10-2017

Komentarze