Art. 37. 1. Sąd może odczytywać na rozprawie głównej protokoły przesłuchań
świadków, oskarżonych i obwinionych, a także zawiadomienia o przestępstwie
sporządzone w postępowaniu prowadzonym na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wolno również odczytywać na rozprawie protokoły oględzin, przeszukania
i zatrzymania rzeczy, opinie biegłych, instytutów, zakładów lub instytucji oraz
wszelkie dokumenty urzędowe złożone w postępowaniu prowadzonym na podstawie
odrębnych przepisów.
3. Jeżeli czynność procesowa była utrwalona za pomocą stenogramu lub
urządzenia rejestrującego dźwięk lub obraz, zapis taki można również odtworzyć na rozprawie.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary art. 37

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Wejscie w życie 28 listopada 2003
  • Ost. zmiana ustawy 1 sierpnia 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań

Komentarze
Wyszukiwarka