Art. 360. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 360. Postanowienia stają się skuteczne w takim zakresie i w taki sposób, jaki wynika z ich treści, z chwilą ogłoszenia, a jeżeli ogłoszenia nie było - z chwilą podpisania sentencji.

Art. 360. KPC

ostatnia zmiana: 25-09-2017

Komentarze