Art. 344. Kodeks Karny

Art. 344. § 1. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 343 żołnierz, który
odmawia wykonania rozkazu polecającego popełnienie przestępstwa albo nie
wykonuje go.
§ 2. W razie wykonania rozkazu, o którym mowa w § 1, niezgodnie z jego
treścią w celu istotnego zmniejszenia szkodliwości czynu, sąd może zastosować
nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpić od jej wymierzenia.

Art. 344. KK

ostatnia zmiana: 24-04-2020

Komentarze