Art. 344. § 1. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 343 żołnierz, który
odmawia wykonania rozkazu polecającego popełnienie przestępstwa albo nie
wykonuje go.
§ 2. W razie wykonania rozkazu, o którym mowa w § 1, niezgodnie z jego
treścią w celu istotnego zmniejszenia szkodliwości czynu, sąd może zastosować
nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpić od jej wymierzenia.

Kodeks Karny art. 344

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
  • Wejscie w życie 1 września 1998
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 25 04 2020
Komentarze
Wyszukiwarka