Art. 32. Jeżeli wniosek w tej samej sprawie złożyli prokurator i pokrzywdzony,
rozpoznaniu podlega wniosek prokuratora; sąd orzeka o dopuszczeniu
pokrzywdzonego do udziału w postępowaniu obok prokuratora, chyba że sprzeciwia
się temu interes wymiaru sprawiedliwości; art. 53 Kodeksu postępowania karnego
stosuje się odpowiednio.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary art. 32

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Wejscie w życie 28 listopada 2003
  • Ost. zmiana ustawy 1 sierpnia 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań

Komentarze
Wyszukiwarka