Art. 321. Kodeks Karny

Art. 321. W wypadku przewidzianym w art. 10 § 4 sąd może zamiast orzekania
środków wychowawczych lub poprawczych, o których mowa w tym przepisie,
przekazać sprawcę właściwemu dowódcy w celu wymierzenia kary przewidzianej
w wojskowych przepisach dyscyplinarnych.

Art. 321. KK

ostatnia zmiana: 24-04-2020

Komentarze