Art. 321. W wypadku przewidzianym w art. 10 § 4 sąd może zamiast orzekania
środków wychowawczych lub poprawczych, o których mowa w tym przepisie,
przekazać sprawcę właściwemu dowódcy w celu wymierzenia kary przewidzianej
w wojskowych przepisach dyscyplinarnych.

Kodeks Karny art. 321

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
  • Wejscie w życie 1 września 1998
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 25 04 2020
Komentarze
Wyszukiwarka