Art. 31. Wniosek podlega wstępnej kontroli sądu; przepisy Kodeksu
postępowania karnego o wstępnej kontroli oskarżenia stosuje się odpowiednio, z tym
że udział stron w posiedzeniu nie jest obowiązkowy.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary art. 31

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Wejscie w życie 28 listopada 2003
  • Ost. zmiana ustawy 1 sierpnia 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań

Komentarze
Wyszukiwarka