Art. 309. Kodeks Karny

Art. 309. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 296 § 3, art. 297 § 1
lub art. 299, grzywnę orzeczoną obok kary pozbawienia wolności można wymierzyć
w wysokości do 3000 stawek dziennych.

Art. 309. KK

ostatnia zmiana: 24-04-2020

Komentarze