1. Prawo
  2. Kodeks Karny
  3. art 309 kk
Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
Wejscie w życie 1 września 1998
Ost. Zmiana ustawy 24 czerwca 2020

Art. 309. Kodeks Karny

Art. 309. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 296 § 3, art. 297 § 1
lub art. 299, grzywnę orzeczoną obok kary pozbawienia wolności można wymierzyć
w wysokości do 3000 stawek dziennych.

Art. 309 kk

ost. zmiana 25-04-2020

Komentarze