Art. 307. § 1. Wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 296 lub 299–305,
który dobrowolnie naprawił szkodę w całości, sąd może zastosować nadzwyczajne
złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
§ 2. Wobec sprawcy przestępstwa wymienionego w § 1, który dobrowolnie
naprawił szkodę w znacznej części, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie
kary.

Kodeks Karny art. 307

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
  • Wejscie w życie 1 września 1998
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 25 04 2020
Komentarze
Wyszukiwarka