Art. 307. Kodeks Karny

Art. 307. § 1. Wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 296 lub 299305,
który dobrowolnie naprawił szkodę w całości, sąd może zastosować nadzwyczajne
złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
§ 2. Wobec sprawcy przestępstwa wymienionego w § 1, który dobrowolnie
naprawił szkodę w znacznej części, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie
kary.

Art. 307. KK

ostatnia zmiana: 24-04-2020

Komentarze