1. Prawo
  2. Kodeks Postępowania Cywilnego
  3. art 275 kpc
Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Wejscie w życie 1 stycznia 1965
Ost. Zmiana ustawy 1 lipca 2020

Art. 275. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 275. Świadek w ciągu tygodnia od dnia doręczenia mu postanowienia
skazującego go na grzywnę lub na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie wezwany, może usprawiedliwić swe niestawiennictwo. W przypadku usprawiedliwienia niestawiennictwa sąd zwolni świadka od grzywny i przymusowego sprowadzenia.

Art. 275 kpc

ost. zmiana 25-09-2017

Komentarze