1. Prawo
  2. Kodeks Postępowania Cywilnego
  3. art 255 kpc
Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Wejscie w życie 1 stycznia 1965
Ost. Zmiana ustawy 1 lipca 2020

Art. 255. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 255. Strona, która w złej wierze lub lekkomyślnie zgłosiła zarzuty
przewidziane w art. 252 i 253, podlega karze grzywny.

Art. 255 kpc

ost. zmiana 25-09-2017

Komentarze