Art. 255. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 255. Strona, która w złej wierze lub lekkomyślnie zgłosiła zarzuty przewidziane w art. 252 i 253, podlega karze grzywny.

Art. 255. KPC

ostatnia zmiana: 25-09-2017

Komentarze