Art. 22. Do postępowania w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
postępowania karnego, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. Nie
stosuje się jednak przepisów Kodeksu postępowania karnego o oskarżycielu
prywatnym, przedstawicielu społecznym, postępowaniu przygotowawczym,
postępowaniach szczególnych oraz o postępowaniu karnym w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary art. 22

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Wejscie w życie 28 listopada 2003
  • Ost. zmiana ustawy 1 sierpnia 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań

Komentarze
Wyszukiwarka