Art. 194. Kodeks Karny

Art. 194. Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu
na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.

Art. 194. KK

ostatnia zmiana: 24-04-2020

Komentarze