Art. 140. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, orzeczenia, zarządzenia,
zawiadomienia i odpisy, które ustawa nakazuje doręczać stronom, doręcza się również
obrońcom, pełnomocnikom i ustawowym przedstawicielom.

Kodeks Postępowania Karnego art. 140

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
  • Wejscie w życie 1 września 1998
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 22 09 2017
Komentarze
Wyszukiwarka