Art. 12. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 12. Roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa mogą być dochodzone w postępowaniu cywilnym albo w wypadkach w ustawie przewidzianych w postępowaniu karnym.

Art. 12. KPC

ostatnia zmiana: 25-09-2017

Komentarze