Art. 120. Kodeks Karny

Art. 120. Kto stosuje środek masowej zagłady zakazany przez prawo
międzynarodowe,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat
pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Art. 120. KK

ostatnia zmiana: 23-04-2020

Komentarze