1. Prawo
  2. Kodeks Karny
  3. art 120 kk
Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
Wejscie w życie 1 września 1998
Ost. Zmiana ustawy 24 czerwca 2020

Art. 120. Kodeks Karny

Art. 120. Kto stosuje środek masowej zagłady zakazany przez prawo
międzynarodowe,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat
pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Art. 120 kk

ost. zmiana 23-04-2020

Komentarze