Art. 106. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 106. Udział prokuratora w sprawie nie uzasadnia zasądzenia zwrotu kosztów na rzecz Skarbu Państwa ani od Skarbu Państwa.

Art. 106. KPC

ostatnia zmiana: 25-09-2017

Komentarze