1. Prawo
  2. Kodeks Postępowania Cywilnego
  3. art 106 kpc
Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Wejscie w życie 1 stycznia 1965
Ost. Zmiana ustawy 1 lipca 2020

Art. 106. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 106. Udział prokuratora w sprawie nie uzasadnia zasądzenia zwrotu
kosztów na rzecz Skarbu Państwa ani od Skarbu Państwa.

Art. 106 kpc

ost. zmiana 25-09-2017

Komentarze