Art. 102. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 102. W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.

Art. 102. KPC

ostatnia zmiana: 25-09-2017

Komentarze