Art. 102. W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony
przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 102

Komentarze
Wyszukiwarka