Pobierz Wniosek o zwrot kosztow stawwiennictwa w sądzie (.pdf)
Pobierz Wniosek o zwrot kosztow stawwiennictwa w sądzie (.docx)
Stawiennictwo w sądzie jest bowiem związane często z koniecznością zwolnienia się z pracy w celu dojazdu do sądu i stawiennictwa przed nim. Wiąże się to z utratą przychodu przez świadka. Ponadto nierzadko zdarza się, iż przesłuchanie trwa dłużej niż jeden dzień, a sam dojazd do sądu wymaga przykładowo całonocnej podróży. Dodatkowo bardzo często samo oczekiwanie na wywołanie sprawy bądź przesłuchanie pozostałych świadków, gdy na tą samą godzinę wezwanych zostało kilka osób w sposób znaczący przedłuża nieobecność świadka w jego miejscu pracy.
W celu otrzymania zwrotu za utracony zarobek lub dochód, świadek musi wykazać, że do tej utraty doszło i ile ona wynosi. Warto przy tym pamiętać, iż na złożenie stosownego wniosku świadek ma tylko trzy dni.

Wyszukiwarka