Pobierz Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego (.pdf)
Pobierz Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego (.docx)
Powyżej możesz pobrać gotowy wzór upoważnienia/pełnomocnictwa do odbioru dowodu rejestracyjnego pojazdu (stałego dowodu rejestracyjnego, zatrzymanego przez Policje)

Wyszukiwarka