Pobierz Odwołanie pełnomocnictwa (.pdf)
Pobierz Odwołanie pełnomocnictwa (.docx)
Udzielenie pełnomocnictwa polega na upoważnieniu osoby trzeciej do realizacji określonych czynności prawnych w imieniu mocodawcy. To, jaki zakres czynności może wykonywać pełnomocnik, musi być szczegółowo określone w treści takiego dokumentu. W rezultacie, osoba trzecia reprezentuje mocodawcę np. przy konkretnej czynności prawnej. W związku z tym cofnięcie pełnomocnictwa będzie miało skutek odwrotny – spowoduje, że upoważnienie zostanie odwołane.

Odwołanie pełnomocnictwa może mieć charakter całościowy lub częściowy. Trzeba zaznaczyć w tym miejscu, że udzielone wcześniej pełnomocnictwo może być: ogólne (osoba trzecia dokonuje wszelkich czynności związanych z tzw. zwykłym zarządem), ograniczone do czynności określonego rodzaju (pełnomocnictwo rodzajowe), albo tylko do konkretnej czynności prawnej (czyli szczególne). W dokumencie zawierającym odwołanie pełnomocnictwa notarialnego musi więc znaleźć się informacja o tym, czy pełnomocnictwo zostaje cofnięte w całości czy tylko w pewnym zakresie.

Wyszukiwarka