Pobierz Wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich (wzór 2) (.pdf)
Pobierz Wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich (wzór 2) (.docx)
Odebranie praw rodzicielskich może nastąpić w toku postępowania wszczętego z urzędu lub na wniosek. Wniosek może wnieść drugi rodzic, szkoła czy prokurator. Postanowienie wydaje się po przeprowadzeniu rozprawy.

Wyszukiwarka