Pobierz Pełnomocnictwo Pocztowe (.pdf)
Pobierz Pełnomocnictwo Pocztowe (.docx)
Żeby udzielić pełnomocnictwa pocztowego innej osobie, osoba udzielająca pełnomocnictwa musi się osobiście udać do placówki pocztowej. Wynika to z tego, że pełnomocnictwo pocztowe należy podpisać w obecności pracownika poczty. Nie jest natomiast potrzebna obecność osoby, która będzie pełnomocnikiem - niezbędne są tylko jej dane do wpisania w treści pełnomocnictwa. Te dane to imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumenty stwierdzającego tożsamość (np. dowodu osobistego).

Wyszukiwarka