Sąd Rejonowy we Wschowie

Godziny urzędowania
PON: 7:00 - 18:00
WT-PT: 7:00 - 15.00


NUMERY KONT
Konta bankowe Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
i Sądu Rejonowego we Wschowie
Konto przeznaczone na dochody budżetowe Sądu Okręgowego w Zielonej Górze:
32 1010 1704 0062 1722 3100 0000
na to konto należy dokonywać wpłat typu:
grzywny
opłaty i koszty sądowe
wpisy do sprawy
Konto bankowe dla przelewu zagranicznego
Nazwa Banku: Narodowy Bank Polski O/O Zielona Góra (NBP)
BIC (SWIFT): NBPLPLPW
IBAN: PL 32 1010 1704 0062 1722 3100 0000
Konto przeznaczone na dochody budżetowe Sądu Rejonowego we Wschowie:
14 1010 0055 4063 0050 4600 0000
na to konto należy dokonywać wpłat typu:
grzywny
opłaty i koszty sądowe
wpisy do sprawy
onto bankowe dla przelewu zagranicznego
Nazwa Banku: Narodowy Bank Polski O/O Zielona Góra (NBP)
BIC (SWIFT): NBPLPLPW
IBAN: PL 14 1010 0055 4063 0050 4600 0000
Konto sum depozytowych w zł:
72 1130 1017 0021 1002 7990 0004
na to konto należy dokonywać wpłat typu:
poręczenie i zabezpieczenie majątkowe
wadia
fundusz zabezpieczenia należytego wykonania umów
Konto sum depozytowych w EURO:
29 1130 1017 0021 1002 7990 0002
Konto sum depozytowych w USD:
45 1130 1017 0021 1002 7990 0005
Konto sum depozytowych w CHF:
56 1130 1017 0021 1002 7990 0001
Konto sum depozytowych w GBP:
02 1130 1017 0021 1002 7990 0003
Konto sum na zlecenie:
73 1130 1222 0030 2039 7820 0001
na to konto należy dokonywać wpłat typu:
zaliczki na wynagrodzenie biegłych, kuratorów, tłumaczy, mediatorów, itp.
Fundusz świadczeń socjalnych:

89 1130 1222 0030 2039 7820 0004
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
35 1130 1222 0030 2039 7820 0006
na to konto należy dokonywać wpłat z tytułu zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych

Wydziały

I Wydział Cywilny
I Wydział Cywilny – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Wschowa oraz gmin Wschowa, Sława i Szlichtyngowa
Przewodniczący Wydziału
- SSR Łukasz Szymański nr pok. 107 b
Przyjmuje interesantów w budynku Sądu w każdy wtorek w godzinach od 12:00 do 14:00
Kierownik Sekretariatu
- Monika Backiel tel. 65 540-15-29 fax. 65 540-15-29 nr pok. 113
e-mail: cywilny@wschowa.sr.gov.pl
Godziny przyjmowania interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30
dyżury poniedziałkowe do 18:00 pełni biuro podawcze


II Wydział Karny
II Wydział Karny – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Wschowa oraz gmin Wschowa, Sława i Szlichtyngowa
Przewodniczący Wydziału
- SSR Romana Metelica nr pok. 8
Kierownik Sekretariatu
- Barbara Mazur tel. 65 540-15-57 fax. 65 540-15-57 nr pok. 11
e-mail: karny@wschowa.sr.gov.pl
Godziny przyjmowania interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30
dyżury poniedziałkowe do 18:00 pełni biuro podawcze


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
III Wydział Rodzinny i Nieletnich – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych z obszaru miasta Wschowa oraz gmin Wschowa, Sława i Szlichtyngowa
Przewodniczący Wydziału
- SSR Janusz Chruszczewski nr pok. 110 (wejście przez sekretariat)
Przyjmuje interesantów w budynku Sądu w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 12:00
Kierownik Sekretariatu
- Anna Cader tel. 65 540-15-32 fax. 65 540-15-32 nr pok. 112
e-mail: rodzinny@wschowa.sr.gov.pl
Godziny przyjmowania interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30
dyżury poniedziałkowe do 18:00 pełni biuro podawcze


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
IV Wydział Ksiąg Wieczystych – do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego z obszaru miasta Wschowa oraz gmin Wschowa, Sława i Szlichtyngowa
Przewodniczący Wydziału
- SSR Marcin Noskowski nr pok. 5
Przyjmuje interesantów w budynku Sądu w każdy piątek w godzinach od 10:00 do 12:00
Kierownik Sekretariatu
- Mirosława Puchacz tel. 65 540-15-41 fax. 65 540-15-42 nr pok. 3
e-mail: wkw@wschowa.sr.gov.pl
Godziny przyjmowania interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30
dyżury poniedziałkowe do 18:00 pełni biuro podawcze
Referendarz sądowy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 11:00 do 14:00, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz