Sąd Rejonowy we Włoszczowie

Godziny pracy:

Godziny pracy Sądu Rejonowego we Włoszczowie:
poniedziałek: 745 - 1800
wtorek - piątek: 745 - 1545
Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego we Włoszczowie:
poniedziałek – piątek 8;30 - 14;00
ostatni dzień miesiąca 8;30 - 11;30
Godziny przyjęć interesantów w Biurze Obsługi Interesantów:
poniedziałek 8 00 - 18 00 (przy czym w godzinach 8.00-10.00 obsługę interesantów zapewniają kierownicy sekretariatów I Wydziały Cywilnego, II Wydziały Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich)
wtorek - piątek: 8;00- 15;30
Godziny przyjęć interesantów w Biurze Podawczym Wydziału Ksiąg Wieczystych:
poniedziałek: 9;00 - 18;00
wtorek - piątek: 8;30 - 15;30
Godziny pracy w Biura Podawczego Sądu Rejonowego we Włoszczowie :
poniedziałek 8;00 - 18;00
wtorek - piątek: 7;45 - 15;00

Obszar właściwości miejscowej Sądu Rejonowego we Włoszczowie obejmuje gminy: Kluczewsko, Krasocin, Łopuszno, Moskorzew, Radków, Secemin, Słupia Konecka i Włoszczowa
Właściwość rzeczowa Sądu Rejonowego we Włoszczowie: rozpoznawanie spraw w I instancji z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego i nieletnich oraz spraw wieczystoksięgowych.

Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta:
- infolinia: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych),
lub nr (12) 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Pracownicy BOI udzielają informacji:
w poniedziałek: 7;30 – 18;00
wtorek - piątek: 7;30 – 16;00

KONTA BANKOWE

Wpisy, opłaty, koszty, grzywny:

I WYDZIAŁ CYWILNY:
47 1010 0055 1313 0050 5100 0001

II WYDZIAŁ KARNY:
20 1010 0055 1313 0050 5100 0002

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH:
90 1010 0055 1313 0050 5100 0003

IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH:
63 1010 0055 1313 0050 5100 0004

W tytule przelewu prosimy podawać nazwę wydziału, sygnaturę (jeżeli jest znana) oraz dokładny opis czego dotyczy wpłata.
W przypadku wpłaty za inną osobę (podmiot) należy podać kogo dotyczy wpłata.
Numery rachunków bankowych
Zaliczki na koszty wynagrodzenia biegłych i kuratorów:
BGK O/Kielce 31 1130 1192 0027 6154 0720 0005
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.:
06 1320 0022 0336 0000 0000 1064
Nawiązki dotyczące Funduszu PP
BGK O/Kielce 04 1130 1192 0027 6154 0720 0006
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.:
33 1320 0022 0336 0000 0000 1063
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w PLN:
BGK O/Kielce 61 1130 1017 0021 1002 5490 0004
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.:
60 1320 0022 0336 0000 0000 1062
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w Euro:
BGK O/Kielce 18 1130 1017 0021 1002 5490 0002
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w USD:
BGK O/Kielce 34 1130 1017 0021 1002 5490 0005
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w GBP:
BGK O/Kielce 88 1130 1017 0021 1002 5490 0003
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w CHF:
BGK O/Kielce 45 1130 1017 0021 1002 5490 0001
UWAGA!!!
Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać :
- imię i nazwisko wpłacającego,
- nazwę Sądu i Wydziału,
- dokładną sygnaturę sprawy.

Wydziały

I Wydział Cywilny

Informacja telefoniczna w Telefonicznym Biurze Obsługi Interesantów:
- infolinia: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych),
lub nr (12) 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Pracownicy BOI udzielają informacji:
w poniedziałek: 730 – 1800
wtorek - piątek: 730 – 1600
Przewodniczący wydziału: SSR Anatol Smorąg
Kierownik sekretariatu: Joanna Skoczek
Sekretariat:
pok. nr 213 (I piętro)
ul. Kusocińskiego 11
29 - 100 Włoszczowa
tel./fax: (0-41) 39-42-792
e-mail: cywilny@wloszczowa.sr.gov.pl
· Właściwość rzeczowa wydziału: sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 złotych podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym z wyłączeniem spraw przekazanych do właściwości sądu okręgowego - art. 16 i 17 kodeksu postępowania cywilnego
· Właściwość miejscowa wydziału obejmuje gminy: Kluczewsko, Krasocin, Łopuszno, Moskorzew, Radków, Secemin, Słupia Konecka i Włoszczowa

II Wydział Karny
Informacja telefoniczna w Telefonicznym Biurze Obsługi Interesantów:
- infolinia: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych),
lub nr (12) 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Pracownicy BOI udzielają informacji:
w poniedziałek: 730 – 1800
wtorek - piątek: 730 – 1600
Przewodniczący Wydziału: SSR Wojciech Szyposzyński
Kierownik Sekretariatu: Jolanta Piątkowska
Sekretariat:
pok. nr 246 (I piętro)
ul. Kusocińskiego 11
29 - 100 Włoszczowa
tel./fax: (0-41) 39-42-238
e-mail: karny@wloszczowa.sr.gov.pl
Właściwość rzeczowa wydziału: rozpoznawanie spraw karnych I instancji, rozstrzyganie w II instancji środków odwoławczych od orzeczeń prokuratorskich oraz postępowanie wykonawcze w zakresie wydawanych w wydziale orzeczeń
Właściwość miejscowa wydziału obejmuje gminy: Kluczewsko, Krasocin, Łopuszno, Moskorzew, Radków, Secemin, Słupia Konecka i Włoszczowa

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Informacja telefoniczna w Telefonicznym Biurze Obsługi Interesantów:
- infolinia: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych),
lub nr (12) 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Pracownicy BOI udzielają informacji:
w poniedziałek: 730 – 1800
wtorek - piątek: 730 – 1600
Przewodniczący Wydziału: SSR Piotr Bokwa
Kierownik Sekretariatu: Beata Dziewięcka
Sekretariat:
pok. nr 218 (I piętro)
ul. Kusocińskiego 11
29 - 100 Włoszczowa
tel./fax: (0-41) 39-43-006
e-mail: rodzinny@wloszczowa.sr.gov.pl
Właściwość rzeczowa wydziału: rozstrzyganie spraw z zakresu prawa rodzinnego (za wyjątkiem rozwodów) i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw

Właściwość miejscowa wydziału obejmuje gminy: Kluczewsko, Krasocin, Łopuszno, Moskorzew, Radków, Secemin, Słupia Konecka i Włoszczowa

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący wydziału: SSR Dorota Strach - Chrzanowska
Kierownik sekretariatu: Beata Gładyś
Biuro podawcze IV Wydziału Ksiąg Wieczystych:
pok. nr 112 (parter)
ul. Kusocińskiego 11
29 - 100 Włoszczowa
tel./fax.: (41) 39 43 640
e-mail: ksiegi@wloszczowa.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - piątek: 8:30 - 15:30
Właściwość rzeczowa wydziału: prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego

Właściwość miejscowa wydziału obejmuje gminy: Kluczewsko, Krasocin, Łopuszno, Moskorzew, Radków, Secemin, Słupia Konecka i Włoszczowa

Informujemy, iż za pośrednictwem systemu informatycznego Nowa Księga Wieczysta, dostępnego pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl/ możliwy jest bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych.

Informacje ogólne, instrukcję korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych, odpowiedzi na pytania oraz formularze wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/

Źródło

Ostatnia aktualizacja