Sąd Rejonowy we Włodawie

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania Sądu Rejonowego we Włodawie
I Wydział Cywilny
Poniedziałek: 9.00-18.00
Wtorek - Piątek: 8.00-15.00
II Wydział Karny
Poniedziałek: 9.00-18.00
Wtorek - Piątek: 8.00-15.00
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Poniedziałek: 9.00-18.00
Wtorek - Piątek: 8.00-15.00
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Poniedziałek: 9.00-18.00
Wtorek - Piątek: 8.00-15.00
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Godziny przyjęć interesantów: 8.30-15.00
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Godziny przyjęć interesantów: 7.30-15.30
Kasa Sądu
Punkt Obsługi Kasowej obsługiwany przez firmę zewnętrzną "BILLBIRD Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie"
poniedziałek: 8.00 - 17.00
wtorek - piątek: 8.00 - 15.00


KONTA BANKOWE
Numer konta, na które należy wpłacać opłaty sądowe i koszty
Sąd Okręgowy w Lublinie
NIP: 712-19-34-656
Wpłaty należy kierować na rachunki przypisane do konkretnego Wydziału.
NBP O/O Lublin
34 1010 0055 1013 0050 6200 0000 Ogólny
07 1010 0055 1013 0050 6200 0001 I Wydział Cywilny
77 1010 0055 1013 0050 6200 0002 II Wydział Karny
50 1010 0055 1013 0050 6200 0003 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
23 1010 0055 1013 0050 6200 0004 IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
87 1130 1206 0028 9102 8420 0003
rachunek funduszu socjalnego
96 1130 1017 0021 1002 6390 0004
rachunek sum depozytowych PLN
69 1130 1017 0021 1002 6390 0005
rachunek sum depozytowych USD
53 1130 1017 0021 1002 6390 0002
rachunek sum depozytowych EURO
80 1130 1017 0021 1002 6390 0001
rachunek sum depozytowych CHF
26 1130 1017 0021 1002 6390 0003 BGK
rachunek sum depozytowych GBP
60 1130 1206 0028 9102 8420 0004 BGK
rachunek sum na zlecenie (zaliczki ) w postępowaniu cywilnym
49 1130 1206 0028 9102 8420 0008 BGK
rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej FPPoPP
UWAGA! W przypadku dokonywania przelewów bankowych i przekazów pocztowych prosimy o wskazywanie sygnatury akt i tytułu wpłaty.

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący SSR Marzena Gawlińska-Dudzik
Kierownik sekretariatu: Małgorzata Stańczuk.
pokój nr 22
ul. Sejmowa 7
22-200 Włodawa
tel: 82 572 13 43 , 82 591 74 24,82 591 74 25
fax:82 591 74 07
email: malgorzata.stanczuk@wlodawa.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 9.00 - 18.00
Wtorek - Piątek: 8.00 - 15.00
Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:
Poniedziałek: 10.00 - 15.30
Środa: 10.00 - 15.30
Lista sędziów:
SSR Gawlińska-Dudzik Marzena - Przewodniczący Wydziału
SSR Makaruk - Gałkowska Anna
Do zakresu działania I Wydziału Cywilnego należy rozpatrywanie spraw z obszaru:
miasta: Włodawa gmin: Cyców, Hanna, Hańsk, Sosnowica, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki


II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący SSR Andrzej Bronisz
Kierownik sekretariatu: Teresa Baj
ul. Sejmowa 7, pokój 33
22-200 Włodawa
tel: 82 572-15-23,
fax: 82 591 74 09
email: teresa.baj@wlodawa.sr.gov.pl
Wykonawstwo II Wydziału Karnego - do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych
ul. Sejmowa 7, pokój 15
22-200 Włodawa
tel: 82 591-74-15
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 9.00 - 18.00
Wtorek - Piątek: 8.00 - 15.00
Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:
Czwartek: 13.00 - 15.30
Piątek:10.00 - 12.00
Lista sędziów:
SSR Bronisz Andrzej
SSR Gałkowski Dariusz
SSR Ziętek-Zygmunt Danuta


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Przewodniczący SSR Ewa Lisowiec
Kierownik sekretariatu: Ewa Meniów
pokój nr 26
ul. Sejmowa 7
22-200 Włodawa
tel: 82 572-57-06, fax: 82 591 74 26
fax: 82 591 74 40
email: ewa.meniow@wlodawa.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 9.00 - 18.00
Wtorek - Piątek: 8.00-15.00
Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:
Czwartek: 12.00 - 14.00
Lista sędziów:
SSR Lisowiec Ewa - Przewodniczący Wydziału
SSR Makaruk - Gałkowska Anna


IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodniczący Dagmara Dynkiewicz-Chorąży
Kierownik sekretariatu: Krystyna Folusz-Glik
ul. Rynek 10A, parter, pok. 2
22-200 Włodawa
tel/fax: 82 572-17-17
tel:82 572 42 92
email: krystyna.folusz-glik@wlodawa.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów w Sekretariacie i Biurze Podawczym
Poniedziałek: 9.00 - 18.00
Wtorek - Piątek: 8.00 - 15.00
Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:
Poniedziałek: 9.00 - 14.00
Wtorek: 10.00 - 12.00
Godziny urzędowania Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
parter, pok. 1
poniedziałek 900 - 1800
wtorek-piątek 800 - 1500

Źródło

Ostatnia aktualizacja