Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Godziny urzędowania:
poniedziałek 7/30 - 18/00
wtorek-piątek 7/30 - 15/30
Wydziały Sądu przyjmują interesantów:
poniedziałek w godz. 8/00 - 15/00 i 15/30 - 18/00
wtorek - piątek w godz. 8/00 - 15/00
Punkt Obsługi Kasowej Sądu Rejonowego w Zwoleniu:
poniedziałek 7.30 -18.00
od wtorku do piątku 7.30 - 15.30

Punkt Biura Podawczego w Zwoleniu:
tel.fax: (048) 676 30 51
e-mail: biuro.podawcze@zwolen.sr.gov.pl


Numery kont Sądu Rejonowego w Zwoleniu:

Sąd Rejonowy w Zwoleniu 18 1010 0055 1733 0050 6500 0000
I Wydział Cywilny - 88101000551733005065000001
II Wydział Karny - 61101000551733005065000002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 34101000551733005065000003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - 07101000551733005065000004
V Wydział Ksiąg Wieczystych - 77101000551733005065000005
Samodzielna Sekcja Administracyjna - 06101000551733005065000022
Konto dochodów:
Nr 18 1010 0055 1733 0050 6500 0000 (opłaty sądowe i koszty)
Rachunek, na które należy wpłacać zaliczki na postępowanie sądowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/Warszawa
13 1130 1062 0000 0564 0120 0001
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w PLN
PLN 54 1130 1017 0021 1000 0090 0004
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w USD
USD 27 1130 1017 0021 1000 0090 0005
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w EUR
EUR 11 1130 1017 0021 1000 0090 0002
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w CHF
CHF 38 1130 1017 0021 1000 0090 0001
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w GBP
GBP 81 1130 1017 0021 1000 0090 0003
Konto Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
BGK III O/Warszawa 76 1130 1017 0000 0564 0120 0008
Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalikowanie wpłaty:
imię i nazwisko /nazwa firmy/;
wydział, którego wpłata dotyczy;
sygnatura akt;
numer katy dłużnika.
Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Wydziały

WYDZIAŁY

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący ASR Łukasz Piłat
Sędzia Sądu Rejonowego Robert Tomikowski
Kierownik Sekretariatu Beata Majcher
pokój nr 202
tel (048) 664 80 80
e-mail: cywilny@zwolen.sr.gov.pl

II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący SSR Elżbieta Wróbel
Sędzia Sądu Rejonowego Marta Łobodzińska
Sędzia Sądu Rejonowego Paweł Gzik
Kierownik Sekretariatu Agnieszka Małkus
pokój nr 105
tel (048) 664 80 88, fax. (048) 676 25 03
e-mail: karny@zwolen.sr.gov.pl

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Przewodniczący SSR Piotr Chudzio
Kierownik Sekretariatu Katarzyna Wojtasik
pokój nr 204
tel (048) 664 80 82
e-mail: rodzinny@zwolen.sr.gov.pl

IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodniczący Referendarz Sądowy Barbara Gniadkowska-Zawodnik
Kierownik Sekretariatu Beata Pluta
pokój nr 7
tel (048) 611 74 70
e-mail: wkw@zwolen.sr.gov.pl

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz