Sąd Rejonowy w Złotowie

Godziny urzędowania
Godziny urzędowania sekretariatów Sądu
w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Godziny urzędowania Punktu Obsługi Interesantów
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Godziny urzędowania Kasy sądu
poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00
ostatni roboczy dzień każdego m-ca 8:00 - 13:00
ostatni roboczy dzień roku - Kasa nieczynna.


Konta bankowe
Kasa Sądu Rejonowego

Godziny otwarcia Kasy Sądu Rejonowego ( I Piętro p.106 )

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

ostatni roboczy dzień każdego m-ca 8:00 - 13:00

ostatni roboczy dzień roku - Kasa nieczynna.
Telefon: 67 264 28 04

NIP 767 169 99 82
REGON 000323855-00175

NUMERY KONT BANOWYCH
Od dnia 18-05-2016r. obowiązują następujące rachunki bankowe:
- rachunki dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Złotowie
(koszty i opłaty sądowe, kary grzywny)
I Wydział Cywilny - 65 1010 0055 1303 0050 3600 0000
II Wydział Karny - 11 1010 0055 1303 0050 3600 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 81 1010 0055 1303 0050 3600 0003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - 54 1010 0055 1303 0050 3600 0004
- rachunek wydatków Sądu Okręgowego w Poznaniu
96 1010 1469 0081 7822 3000 0000
- rachunek zaliczek Sądu Okręgowego w Poznaniu
(sumy na zlecenie, zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków)
83 1010 1469 0081 7813 9800 0000
- rachunek depozytów Sądu Okręgowego w Poznaniu
(kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, sumy depozytowe)
68 1130 1017 0021 1000 2390 0004

Wydziały

I Wydział cywilny
I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału:
SSR Marcin Dziamski
Kierownik sekretariatu:
Alicja Sorowiak
Sekretariat Wydziału:
pok. nr 112 (I piętro)
tel. 67 2642810
fax 67 2642891
e-mail: cywilny@zlotow.sr.gov.pl
Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek 7:30 – 18:00
wtorek - piątek 7:30 – 15:30


II Wydział karny
II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału:
SSR Grażyna Szczubełek
Kierownik sekretariatu
Bożena Musiał
Sekretariat Wydziału:
pok. nr 9 (parter)
tel. 67 2642820
fax 67 2642892
e-mail: karny@zlotow.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7:30 – 18:00
wtorek - piątek 7:30 – 15:30


Windykacja Należności Sądowych
Windykacja Należności Sądowych
Sekretariat Wydziału:
pok. nr 208
tel. 67 2642825
fax. 67 2642896
e-mail: naleznosci@zlotow.sr.gov.pl
Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału:
SSR Edmund Cybulski
Kierownik sekretariatu
Barbara Olszewska
Sekretariat Wydziału:
pok. nr 209 (II piętro)
tel. 67 2642830
fax 67 2642893
e-mail: rodzinny@zlotow.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7:30 – 18:00
wtorek - piątek 7:30 – 15:30


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału:
Ref. Rafał Cierpiszewski
Kierownik sekretariatu:
Eliza Sikorska
Sekretariat Wydziału:
pok. nr 12 (parter)
tel. 67 2642840
fax 67 2642894
e-mail: ksiegiwieczyste@zlotow.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7:30 – 18:00
wtorek - piątek 7:30 – 15:30

Źródło

Ostatnia aktualizacja