Sąd Rejonowy w Złotoryi

DANE KONTAKTOWE I GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Złotoryi
ul. Kolejowa 3
59-500 Złotoryja

Godziny urzędowania
w poniedziałek
od 7:30 do 18:00
od wtorku do piątku
od 7:30 do 15:30


KASA Sądu Rejonowego w Złotoryi
Godziny pracy kasy:
poniedziałek-piątek:
8.00-14:00
Informujemy, że w każdy ostatni roboczy dzień miesiąca, kasa Sądu jest czynna do godziny 13-tej.

NUMERY KONT BANKOWYCH
tel. 76-7459022
Rachunek dochodów budżetowych
(wpłaty: opłaty, wpisy sądowe, koszty sądowe, opłaty kancelaryjne, grzywny).
NBP Oddział we Wrocławiu
53 1010 1674 0036 5222 3100 0000
Rachunek sum na zlecenie - zaliczki
(wpłaty: zaliczek na wynagrodzenia: biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów zastępujących strony w postępowaniu sądowym itp.).
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław
92 1130 1033 0018 8159 3120 0004
numer kont sum depozytowych (wpłaty: poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, depozyty sądowe, Fundusz Pracy) to:
PLN 84 1130 1017 0021 1001 7490 0004
USD 57 1130 1017 0021 1001 7490 0005
EUR 41 1130 1017 0021 1001 7490 0002
CHF 68 1130 1017 0021 1001 7490 0001
GBP 14 1130 1017 0021 1001 7490 0003
Rachunek fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej
(wpłaty: zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych na podstawie wezwań Sądu.)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
76 1130 1033 0018 8159 3120 0001

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący – SSR Monika Lewo
Sekretariat Wydziału
Kierownik Sekretariatu: Kęska Małgorzata
Sąd Rejonowy w Złotoryi
ul. Kolejowa 3
59-500 Złotoryja
tel. 76-7459045, 76-7459049, 76-7459025, 76-7459097, 76-7459024,76-7459052
fax. 76-7459056
e-mail: m.keska@zlotoryja.sr.gov.pl
Biuro Obsługi Interesanta tel. tel. 76-7459010
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 9.00-13.00
I Wydział Cywilny rozpoznaje wszystkie sprawy cywilne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych.


II Wydział Karny
Przewodniczący – SSR Krótka Agnieszka
Sekretariat Wydziału
Kierownik Sekretariatu: Rosiak Jadwiga
Sąd Rejonowy w Złotoryi
ul. Kolejowa 3
59-500 Złotoryja
tel. 76-7459050
fax. 76-7459077
e-mail: j.rosiak@zlotoryja.sr.gov.pl
Biuro Obsługi Interesanta tel. tel. 76-7459010
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w każdy piątek w godzinach 9.00-11.00
II Wydział Karny orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach karnych z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właśiwości innego sądu.


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący – SSR Popiel Tomasz
Sekretaria Wydziału
Kierownik Sekretariatu: Bartosz Główczyński
Sąd Rejonowy w Złotoryi
ul. Kolejowa 3
59-500 Złotoryja
tel. 76-7459060
fax. 76-7459061
e-mail: b.glowczynski@zlotoryja.sr.gov.pl
Biuro Obsługi Interesanta tel. tel. 76-7459010
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w każdy piątek w godzinach 9.00-11.00


V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący – Ref Springer Monika
Sekretariat Wydziału
Kierownik Sekretariatu: Janiga Elżbieta
Sąd Rejonowy w Złotoryi
ul. Kolejowa 3
59-500 Złotoryja
tel. 76-7459070
e-mail: e.janiga@zlotoryja.sr.gov.pl
Wydział Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów:
Poniedziałek 07.30 - 18.00
Wtorek-Piątek 07.30 - 15.30
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 9.00-13.00

Źródło

Ostatnia aktualizacja