Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Godziny urzędowania
Sądu:
w poniedziałki
7:30 - 18:00
od wtorku do piątku
7:30 - 15:30

Kasy sądowej:
w poniedziałki
8:00 - 12:45 i 13:45 - 16:45
od wtorku do piątku
8:00 - 12:45 i 13:45 - 14:45

Biura Obsługi Interesantów:
w poniedziałki
7:30 - 18:00
od wtorku do piątku
7:30 - 15:30


KONTA BANKOWE
Konto dochodów budżetowych:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
49 1010 1704 0015 3122 3100 0000
- opłaty od pozwu
- opłaty za wpisy i odpisy
- kary, grzywny i koszty sądowe w sprawach
- pozostałe opłaty w sprawach z wyjątkiem zaliczek sądowych
Opłaty za zmiany w KRS i za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy wpłacać na Konto dochodów budżetowych.
Opłaty za publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (wniosek MSIG-M1) oraz za przysłanie egzemplarza Monitora Sądowego i Gospodarczego (wnioski MSIG-M2, MSIG-M3) składane w Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń MSiG należy wpłacać na konto Ministrstwa Sprawiedliwości podanym w wyżej wymienionych wnioskach lub poniżej.
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
UWAGA !!!
Od 01.01.2015r zmiana kont sum depozytowych na:
Konto sum depozytowych:
Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK
10 1130 1017 0021 1002 8890 0004
- kaucje, wadia
- sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym
- pozostałe sumy obce przechowywane przez Sąd
Konta walutowe sum depozytowych:
Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK
USD: 80 1130 1017 0021 1002 8890 0005
EUR: 64 1130 1017 0021 1002 8890 0002
CHF: 91 1130 1017 0021 1002 8890 0001
GBP: 37 1130 1017 0021 1002 8890 0003
Konto zaliczek sądowych:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
86 1010 1704 0015 3113 9800 0000
- środki wnoszone przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kpc w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami.
Między innymi:
- zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza itp.
KontoFunduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego
26 1130 1222 0030 2046 5620 0001

Wydziały

Wydział I Cywilny
Przewodniczący Wydziału: SSR Mirosław Iwanowski
Kierownik Sekretariatu: Aneta Michałowska
Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra
tel 683220332
fax 683220335
mail: cywilny@zielona-gora.sr.gov.pl
Pozostałe numery sekretariatów:
683220335
683220364
683220334


Wydział II Karny
Przewodniczący Wydziału: SSR Robert Kuliński
Kierownik Sekretariatu: Dorota Dębska
Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra
tel 683220343
fax 683220344
mail: karny@zielona-gora.sr.gov.pl
683220345
683220346
683220347
Sekcja Wykonawcza
Kierownik Sekcji: SSR Małgorzata Dobiecka-Woźniak
Kierownik Sekretariatu: Sylwia Szachowska tel. 683220342
tel. 683220348
tel. 683220349
fax. 683220344
Sekcja Należności
tel / fax 683220233


Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału: SSR Ewa Blachowska
Kierownik Sekretariatu: Alina Stelmaszuk
Pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra
tel. 683259508
fax 683259500
mail: rodzinny@zielona-gora.sr.gov.pl
Pozostałe telefony:
683259507
683259506
683259505
683259504


Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący Wydziału: SSR Lidia Iwanowska
Kierownik Sekretariatu: Adam Noworolnik
Pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra
tel/fax 683259524
Pozostałe numery sekretariatów:
683259523
683259525
mail: pracy@zielona-gora.sr.gov.pl


Wydział V Gospodarczy
Przewodniczący Wydziału: SSR Ewa Maślanka
Kierownik Sekretariatu: Wioletta Pitura
Pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra
tel/fax 683259512
mail: gospodarczy@zielona-gora.sr.gov.pl
Pozostałe numery sekretariatów:
683259526
683259527
683259528
683259530
Sekretariat d.s. Upadłościowych i Restrukturyzacji
tel/fax 683259511
mail:upadlosci@zielona-gora.sr.gov.pl


Wydział VI Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału: Referendarz sądowy Mariola Cieślik
Kierownik Sekretariatu: Bożena Gałat
Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra
tel: 683220381 fax:683220397
Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych (CI)
683220398
mail: kw@zielona-gora.sr.gov.pl


Wydział VII Karny
Przewodniczący Wydziału: SSR Izabela Świetlicka
Kierownik Sekretariatu: Daria Walkowiak
Pl. Słowiański 5, 65-069 Zielona Góra
tel. 683220303
Fax 683220198
683220372
683220302
mail: 7-karny@zielona-gora.sr.gov.pl
Sekcja Wykonawcza
Kierownik Sekcji: SSR Weronika Gil
Kierownik Sekretariatu: Marzena Nowacka
tel. 683220306
tel/fax 683220394
Należności 683220309


Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Przewodniczący Wydziału: Referendarz Sądowy Karolina Śliwińska
Kierownik Sekretariatu: Wioletta Brudło
ul. Kożuchowska 8, 65-364 Zielona Góra
KRS - Przydatne informacje
fax 683220277
mail: krs@zielona-gora.sr.gov.pl
Monitor Sądowy i Gospodarczy:
Punkt Przyjmowania Ogłoszeń:
Urszula Adaszek
tel/fax 683220254
Centralna Informacja:
Informacja z rejestru RH-B:
Informacja o położeniu akt osobowych (RP-7)
Urszula Adaszek
tel. 683220253 lub tel/fax 683220254


Wydział IX Egzekucyjny
Przewodniczący Wydziału: SSR Marcin Grochmal
Kierownik Sekretariatu: Beata Rojda
Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra
tel: 683220339 fax: 683220340
mail: egzekucyjny@zielona-gora.sr.gov.pl

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz