Sąd Rejonowy w Żyrardowie

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny przyjęć w Biurze Obsługi Interesantów
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30

Godziny urzędowania Sekretariatów Sądu
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 a w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów w godzinach 16.00-18.00
Kasa Sądu z dniem 5 sierpnia 2015r. zamknięta.
Wpłaty bez pobierania dodatkowych opłat przyjmowane będą w jednej z trzech placówek bankowych Banku Spółdzielczego Oddział w Żyrardowie od 5 sierpnia 2015r. :
1. przy ul. Łukasińskiego 9/13 poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 18.00

2. przy ul. Jedności Robotniczej 12 B w poniedziałek w godzinach 8.00 – 15.30
wtorek - piątek w godzinach 10.00 – 17.30

3. przy ul. Szarych Szeregów poniedziałek w godzinach 8.00 – 15.30
wtorek w godzinach 10.30 – 18.00
środa w godzinach 8.30 – 16.00
czwartek - piątek w godzinach 10.30 – 18.00


KONTA BANKOWE
Numery rachunków bieżących Sądu Rejonowego w Żyrardowie
Dochody (wpisy, odpisy, wpisy od przybicia, grzywny, kary):
BANK NBP o/WARSZAWA Nr 09 1010 1010 0072 5622 3100 0000
Przy dokonywaniu wpłat konieczne jest podanie sygnatury akt.
Wpłaty bez sygnatur będą zwracane, jako kwoty nienależnie wpłacone.
Depozyty (poręczenie majątkowe, zabezpieczenie majątkowe, cena nabycia nieruchomości za wyjątkiem wpisu):
BANK BGK nr rachunku 30 1130 1017 0021 1002 1090 0004 – wpłata przelewem w PLN
Bank Pekao SA nr rachunku 65 1240 6957 0111 0000 0000 1118 – wpłata gotówkowa w PLN bez pobierania prowizji za wpłatę
Sąd Rejonowy w Żyrardowie uprzejmie informuje, że od 01.01.2015r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie sądu.
Proszę o dokonywanie wpłat wyłącznie poprzez rachunki bankowe wyżej wymienione
Przy wpłacie należy podać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę sprawy. W przypadku wpłaty za inną osobę należy podać dane tej osoby.
Zaliczki (należności za ogłoszenie, na biegłego, na kuratora) :
Opłaty za dokonanie wpisu w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5zł.
Bank nr rachunku 46 1010 1010 0072 5613 9800 0000

Przy dokonywaniu wpłat konieczne jest podanie sygnatury akt.
Wpłaty bez sygnatur będą zwracane, jako kwoty nienależnie wpłacone.

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący wydziału:
SSR Ilona Mikucka
Przyjęcia interesantów:
czwartki godz. 10:00 – 13:00
Kierownik sekretariatu:
Izabela Kin-Piotrowska
pok. 335, III piętro
Sędziowie:
SSR Paweł Karolczyk
SSR Wojciech Rapa
SSR Agata Jędrzejczak-Socha
Referendarze:
Paweł Brudzyński
Diana Mikołajczuk
Kontakt sekretariat:
tel. (046) 854 31 05 fax. (046) 811 27 42
adres e-mail:
wydzial.cywilny@zyrardow.sr.gov.pl


II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący wydziału:
SSR Iwona Grabowska
Przyjęcia interesantów:
wtorki godz. 10:00 – 13:00
Kierownik sekretariatu:
Ewa Gawrońska
pok.313, III piętro
Sędziowie:
SSR Łukasz Klatka
ASR Aneta Kosińska
SSR Renata Przybylska
SSR Rafał Rosiński
SSR Żaneta Skibińska
SSR Mirosław Topyła
SSR Dominika Walczak
Kontakt sekretariat:
tel. (046) 854 31 06 fax. (046) 811 27 43
Adres e-mail
wydzial.karny@zyrardow.sr.gov.pl


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Przewodniczący wydziału:
SSR Elżbieta Chmielecka
Przyjęcia interesantów:
czwartki godz. 10:00 – 13:00
Kierownik Sekretariat:
Barbara Ludwiak
pok.205, II piętro
Sędziowie:
SSR Henryka Kędziora
Kontakt sekretariat:
tel.(0-46) 854-31-34fax.(0-46) 811-27-44
Adres e-mail:
wydzial.rodzinny@zyrardow.sr.gov.pl


IV WYDZIAŁ PRACY
Przewodniczący wydziału:
SSR Dariusz Mikucki
Przyjęcia interesantów:
czwartki godz. 10:00 – 13:00
Kierownik Sekretariatu:
Małgorzata Miciałkiewicz
pok.201, II piętro
Kontakt sekretariat:
tel.(0-46) 854-31-07fax.(0-46) 811-27-45
Adres e-mail:
wydzial.pracy@zyrardow.sr.gov.pl


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi księgi wieczyste dla nieruchomości położonych na terenie Gmin: Żyrardów, Mszczonów, Wiskitki, Puszcza Mariańska, Jaktorów, Żabia Wola, Baranów i Radziejowice.
Adres:
ul. Radziejowska 1/5
96-300 Żyrardów
Przewodniczący wydziału:
Starszy Referendarz Sądowy Jarosław Chojnacki
Przyjęcia interesantów:
środy godz.11:00 - 13.00


SEKCJA WYKONYWANIA ORZECZEŃ W SPRAWACH KARNYCH I WYKROCZENIOWYCH PRZY II WYDZIALE KARNYM
Kierownik sekcji:
Kierownik Sekretariatu:
Teresa Zdanowska
pok.306, III piętro
Kontakt sekretariat:
tel. (0-46) 854 31 66fax. (0-46) 811 27 47
Należności sądowe w sprawach karnych i wykroczeniowych: tel. (046) 854 31 68
Adres e-mail:
sekcja.wykonawcza@zyrardow.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja