Sąd Rejonowy w Wolsztynie

INFORMACJE DLA INTERESANTÓW
GODZINY URZĘDOWANIA SĄDU REJONOWEGO W WOLSZTYNIE:
poniedziałek - 7.30 - 18.00
wtorek - piątek - 7.30 - 15.30

SIEDZIBA SĄDU REJONOWEGO W WOLSZTYNIE:
BUDYNEK "A" - 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2
SALE ROZPRAW NR 6, 15, 22
- Sekretariat Prezesa Sądu,
- Samodzielna Sekcja Administracyjna
- Biuro Podawcze,
- Wydział I Cywilny,
- Wydział III Rodzinny i Nieletnich,
- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.
BUDYNEK "B" - 64 - 200 Wolsztyn, ul. Poniatowskiego 5
SALA ROZPRAW NR 7
- Wydział II Karny,
- Wydział IV Ksiąg Wieczystych


KONTA BANKOWE
Konto dochodów budżetowych - wpisy, opłaty koszty sądowe, grzywna
18 1010 0055 1303 0050 3500 0000
SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu "PL"
Mikrorachunki przypisane do poszczególnych wydziałów orzeczniczych sądu:
I Wydział Cywilny
18 1010 0055 1303 0050 3500 0000
SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu "PL"
II Wydział Karny
61 10100055 1303 0050 3500 0002
SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu "PL"
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
34 1010 0055 1303 0050 3500 0003
SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu "PL"
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
07 1010 0055 1303 0050 3500 0004
SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu "PL"
Konto sum na zlecenie - zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków
83 1010 1469 0081 7813 9800 0000
SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu : "PL"
Konta sum depozytowych - poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów - prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań:
SWIFT: GOSKPLPW
IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu "PL"
KONTO W WALUCIE PLN :
68 1130 1017 0021 1000 2390 0004
KONTO W WALUCIE EURO:
25 1130 1017 0021 1000 2390 0002
KONTO W WALUCIE USD :
41 1130 1017 0021 1000 2390 0005
KONTO W WALUCIE CHF:
52 1130 1017 0021 1000 2390 0001
KONTO W WALUCIE GBP:
95 1130 1017 0021 1000 2390 0003
Od dnia 1 stycznia 2015 roku nie ma możliwości wpłat sum depozytowych w kasie sądu.

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący I Wydziału Cywilnego - SSR Andrzej Wojtkowiak
Godziny przyjęć interesantów:
środa 10.00 - 12.00
Kierownik Sekretariatu - Jolanta Barska
SEKRETARIAT - BUDYNEK "A" - I piętro pok. 13, 16
ul. Mickiewicza 2
64-200 Wolsztyn
tel. 68 420 23 06, 68 420 23 07, 68 420 23 09
fax. 68 347 58 20
e-mail: cywilny@wolsztyn.sr.gov.pl
Godziny pracy sekretariatu :
poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący Wydziału II Karnego - SSR Grzegorz Jankowiak
Godziny przyjęć interesantów :
wtorek 8.00 - 10.00, 14.00 - 15.00
Kierownik Sekretariartu - Urszula Rawecka
SEKRETARIAT - BUDYNEK "B" - I piętro pok. 5, 9, 10
ul. Poniatowskiego 5
64 - 200 Wolsztyn
tel. 68 420 23 13, 68 420 23 14
tel. 68 420 23 15, 68 420 23 16
fax. 68420 23 49, 68 347 58 33
e-mail: karny@wolsztyn.sr.gov.pl
Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek - piatek 7.30 - 15.30


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - SSR Krzysztof Błoszyk
Godziny przyjęć interesantów :
piątek 10.00 - 12.00
Kierownik Sekretariatu - Grażyna Flaczyńska
SEKRETARIAT - BUDYNEK "A" - parter, pok. 7
ul. Mickiewicza 2
64 - 200 Wolsztyn
tel. 68 420 23 19, 68 420 23 20
fax. 68 347 58 10
e-mail: rodzinny@wolsztyn.sr.gov.pl
Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek - piatek 7.30 - 15.30


IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodniczący IV Wydziału Ksiąg Wieczystych - SSR Andrzej Milczyński
Godziny przyjęć interesantów:
wtorek 12.00 - 14.00
Kierownik Sekretariatu - Honorata Kurosz
SEKRETARIAT - BUDYNEK "B" - parter, pok. 1,3,4
ul. Poniatowskiego 5
64 - 200 Wolsztyn
tel. 68 420 23 22, 68 420 23 23
tel. 68 420 23 24
fax. 68 347 58 36
e-mail: ksiegiwieczyste@wolsztyn.sr.gov.pl
Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Organ odwoławczy

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz