Sąd Rejonowy w Wołowie

Godziny urzędowania Sądu
poniedziałek: 7:30 - 18:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30


Konta Bankowe
NIP Sądu Rejonowego w Wołowie
988-029-48-36

Konta bankowe
W tytule wpłaty należy podać m.in.:
- sygnaturę sprawy lub numer i nazwę wydziału oraz nazwę wnioskodawcy lub powoda,
- nazwę sądu, do którego kierowana jest wpłata.
Dochody budżetowe
Sąd Rejonowy w Wołowie
NBP O/Okr. Wrocław
21 1010 0055 2203 0050 8000 0000
Sumy depozytowe
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
NBP O/Okr. Wrocław
63 1130 1017 0021 1001 8890 0004
Sumy na zlecenie
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
NBP O/Okr. Wrocław
82 1010 1674 0032 6113 9800 0000
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
nawiązki oraz świadczenia pieniężne

Sąd Okręgowy we Wrocławiu
BGK S.A. O/Wrocław
15 1130 1033 0018 8161 9820 0001

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
ul. Mikołaja Reja 11, 56-100 Wołów
Telefon: 71 3808103
Fax: 71 380 81 03


II WYDZIAŁ KARNY
ul. Mikołaja Reja 11, 56-100 Wołów
Telefon: 71 3808105
Fax: 71 380 81 06


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
ul. Rynek 26, 56-100 Wołów
Telefon: 71 3808143
Fax: 71 380 81 43


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
ul. Mikołaja Reja 11, 56-100 Wołów
Telefon: 71 3808130
Fax: 71 380 81 30

Źródło

Ostatnia aktualizacja