Sąd Rejonowy w Wieluniu

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Wieluniu urzęduje w następujących godzinach:
Poniedziałek w godzinach 7.30 - 18.00
Od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
Nie są to godziny przyjęć interesantów.

Godziny przyjęć interesantów
W Sądzie Rejonowym w Wieluniu interesanci przyjmowani są w:
budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu położonym w Wieluniu przy pl. Jagiellońskim 1:
w Biurze Obsługi Interesantów
usytuowanym na parterze budynku Sądu (przy wejściu głównym) w zakresie obsługi interesantów: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy.

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje Interesantów:
w poniedziałki w godzinach 8:00 - 18:00, z zastrzeżeniem przerwy w pracy w godzinach 11:00 - 11:15,
od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00, z zastrzeżeniem przerwy w pracy w godzinach 11:00 - 11:15,
Zakres zadań Biura Obsługi Interesantów

w sekretariacie V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
w poniedziałki w godzinach 7:30 - 18:00,
od wtorku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30,
Prezes Sądu przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do godz. 14.00.
budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu położonym w Pajęcznie przy ul. H. Sienkiewicza 12:
w sekretariacie VI Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Pajęcznie, VIII Zamiejscowego Wydziału Cywilnego z siedzibą w Pajęcznie:
w poniedziałki w godzinach 8:00 - 18:00,
od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00,
w sekretariacie VII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pajęcznie:
w poniedziałki w godzinach 7:30 - 18:00,
od wtorku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30,

Informacji telefonicznych udzielają kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w godzinach urzędowania Sądu.


Konta bankowe Sądu Rejonowego w Wieluniu
Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, koszty w sprawach cywilnych i karnych)
NBP O/Łódź 07 1010 1371 0029 1622 3100 0000
Sumy depozytowe (wadia, zabezpieczenia z tytułu prowadzonych przetargów, reszty ceny nabycia nieruchomości, poręczenia i zabezpieczenia majątkowe)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi
PLN 26 1130 1017 0021 1001 4890 0004
USD 96 1130 1017 0021 1001 4890 0005
EUR 80 1130 1017 0021 1001 4890 0002
CHF 10 1130 1017 0021 1001 4890 0001
GBP 53 1130 1017 0021 1001 4890 0003
Sumy na zlecenie (zaliczki wnoszone przez strony tytułem wynagrodzeń dla biegłych, tłumaczy, kuratorów)
NBP O/Łódź 44 1010 1371 0029 1613 9800 0000
Fundusz pomocy postpenitencjarnej (świadczenia pieniężne)
Bank Gospodarstwa Krajowego 30 1130 1163 0014 7128 2920 0001

Opłaty i należności w sprawach można wnieść na odpowiednie wskazane powyżej konta bankowe lub w kasie mieszczącej się w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu, Plac Jagielloński 1.
W budynku mieszczącym Zamiejscowe Wydziały z siedzibą w Pajęcznie możliwy jest jedynie zakup znaków opłaty sądowej.

Wydziały

I Wydział Cywilny
Adres: Wieluń, ul Kilińskiego 12
Zakres zadań:
Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego.
Właściwość miejscowa:
Powiat Wieluński - gminy: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wieluń, Wierzchlas.
Powiat Wieruszowski - gminy: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Wieruszów.
Przewodniczący Wydziału - SSR Magdalena Kościarz
Zastępca Przewodniczącego Wydziału - SSR Ewelina Puchalska
Kierownik Sekretariatu - Agnieszka Hofman
Sekretariat pok. 1
telefon: 43 84 20 178
fax: 43 65 68 970
e-mail: cywilny@wielun.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie

II Wydział Karny
Adres: Wieluń, Pl. Jagielloński 1
Zakres zadań:
Rozpoznaje sprawy karne, karne skarbowe, wykroczenia, wykroczenia skarbowe, przestępstwa z oskarżenia prywatnego.
Właściwość miejscowa:
Powiat Wieluński - gminy: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wieluń, Wierzchlas.
Powiat Wieruszowski - gminy: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Wieruszów.
Przewodniczący Wydziału – SSR Justyna Tęcza
Zastępca Przewodniczącego Wydziału - SSR Aneta Lechowicz
Kierownik Sekretariatu - Beata Klimczak
Sekretariat pok. 109
telefon: 43 84 20 183; 43 84 20 147
fax: 43 65 68 970
e-mail: karny@wielun.sr.gov.pl otwiera się w nowym oknie

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Adres: Wieluń, Pl. Jagielloński 1
Zakres zadań:
Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich.
Właściwość miejscowa:
Powiat Wieluński - gminy: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wieluń, Wierzchlas.
Powiat Wieruszowski - gminy: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Wieruszów.
Powiat Pajęczański - gminy: Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce.
Przewodniczący Wydziału – SSR Agata Różycka
Kierownik Sekretariatu - Marta Kopystecka
Sekretariat pok. 120
telefon: 43 84 20 175
fax: 43 65 68 970
e-mail: rodzinny@wielun.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie

IV Wydział Pracy
Adres: Wieluń, Pl. Jagielloński 1
Zakres zadań:
Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy.
Właściwość miejscowa:
Powiat Wieluński - gminy: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wieluń, Wierzchlas.
Powiat Wieruszowski - gminy: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Wieruszów.
Powiat Pajęczański - gminy: Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce.
Przewodniczący Wydziału – SSR Maria Smólska-Caban
Kierownik Sekretariatu - Milena Mazurkiewicz
Sekretariat pok. 14
telefon: 43 84 20 164
fax: 43 65 68 970
e-mail: pracy@wielun.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Adres: Wieluń, Pl. Jagielloński 1
Zakres zadań:
Rozpoznaje sprawy wieczysto - księgowe dla obszaru właściwości Sądu.
Właściwość miejscowa:
Powiat Wieluński - gminy: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wieluń, Wierzchlas.
Powiat Wieruszowski - gminy: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Wieruszów.
Przewodniczący Wydziału – ref. sąd. Rafał Graczyk
Kierownik Sekretariatu - Elżbieta Dwornicka
Sekretariat pok. 28
telefon: 43 84 20 153
fax: 43 65 68 970
e-mail: kw@wielun.sr.gov.pl otwiera się w nowym oknie

VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pajęcznie
Adres: Pajęczno, ul. Sienkiewicza 12
Zakres zadań:
Rozpoznaje sprawy karne, karne skarbowe, wykroczenia, wykroczenia skarbowe, przestępstwa z oskarżenia prywatnego.
Właściwość miejscowa:
Powiat Pajęczański - gminy: Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce.
Przewodniczący Wydziału – SSR Marcin Stokowski
Kierownik Sekretariatu - Marcin Bednarski
Sekretariat pok. 109
telefon: 34 347 32 19
fax: 34 344 15 10
e-mail: karny_paj@wielun.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie

VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pajęcznie
Adres: Pajęczno, ul. Sienkiewicza 12
Zakres zadań:
Rozpoznaje sprawy wieczysto - księgowe dla obszaru powiatu pajęczańskiego.
Właściwość miejscowa:
Powiat Pajęczański - gminy: Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce.
Przewodniczący Wydziału – ref. sąd. Ewelina Jaskólska
Kierownik Sekretariatu - Alicja Modlińska
Sekretariat pok. 11
telefon: 34 347 32 02
fax: 34 344 15 10
e-mail: kw_paj@wielun.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie

VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie
Adres: Pajęczno, ul. Sienkiewicza 12
Zakres zadań
Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego.
Właściwość miejscowa:
Powiat Pajęczański - gminy: Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce.
Przewodniczący Wydziału – SSR Beata Witkowska
Kierownik Sekretariatu - Mariusz Mordalski
Sekretariat pok. 105
telefon: 34 347 32 07
fax: 34 344 15 10
e-mail: cywilny_paj@wielun.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja