Sąd Rejonowy w Wieliczce

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA (pok. 7)
(obsługa interesantów Wydziału I Cywilnego,
Wydziału II Karnego oraz Wydziału IV Rodzinnego)
poniedziałek: 8.30 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00
tel. 12 347 30 10
CZYTELNIA AKT (pok. 8)
poniedziałek: 11.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00
Informacja oraz zamawianie akt:
tel.: 12 347 30 10; faks: 12 347 30 16
KASA
poniedziałek: 9.00 – 17.00
przerwy: 10.45 do 11.00 i 14.00 do 14.15
wtorek – piątek: 8.30 – 15.00
przerwy: 10.45 do 11.00 i 13.00 do 13.15
każdy ostatni roboczy dzień miesiąca kasa czynna do godz. 13.00

REGON: 356728504
NIP: 683-18-93-452


Konta bankowe
Dochody Budżetowe (grzywny, koszty, opłaty sądowe)
NBP O/Kraków - 27 1010 1270 0032 7422 3100 0000
Sumy Depozytowe (poręczenia majątkowe, depozyty)
Bank BGK - 68 1130 1017 0021 1001 2090 0004
(Bank BGK umożliwił bezprowizyjne dokonywanie wpłat w Banku Pekao SA w Wieliczce ul. W. Sikorskiego 8 na numer rachunku 90 1240 6957 0111 0000 0000 0959)
Sumy na zlecenie (zaliczki na biegłego, kuratora, mediatora)
NBP O/Kraków - 64 1010 1270 0032 7413 9800 0000
Przelewy zagraniczne
IBAN - PL
BIC (SWIFT) - NBPLPLPW
Dokonując wpłaty na konto bankowe należy w tytule wpłaty obowiązkowo podać :
1) sygnaturę spraw pod którą toczy się sprawa w Sądzie oraz
2) wydział (np. : I Cywilny, II Karny, III Ks. W. w Wieliczce, V Ks.W. w Skawinie, VII Ks. W. w Niepołomicach)
W przypadku dokonywania opłaty za odpis lub wpis do księgi wieczystej w tytule wpłaty obowiązkowo należy podać:
1) numer księgi wieczystej oraz
2) wydział (np.: III Ks. W. w Wieliczce, V Ks.W. w Skawinie, VII Ks. W. w Niepołomicach)

Wydziały

I Wydział Cywilny
I Wydział Cywilny
Sądu Rejonowego w Wieliczce
ul. Janińska 25
32-020 Wieliczka
faks: 12 347 30 12
Przewodniczący Wydziału
SSR Agata Maniecka-Kurotaki
Kierownik Sekretariatu
Agata Gdowik


II Wydział Karny
II Wydział Karny
Sądu Rejonowego w Wieliczce
ul. Janińska 25
32-020 Wieliczka
faks: 12 347 30 24
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Alina Szostkowska
Kierownik Sekretariatu
Teresa TomasikIII Wydział Ksiąg Wieczystych
III Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Wieliczce
ul. Stroma 12
32-020 Wieliczka
tel./fax:
12 347 30 30
e-mail:
sekretariat3kw@wieliczka.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
Starszy Referendarz Sądu Rejonowego Maciej Kusztal
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Stopa


IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sądu Rejonowego w Wieliczce
Plac Kościuszki 2
32-020 Wieliczka
Przewodniczący Wydziału
SSR Eugeniusz Sobejko
Kierownik Sekretariatu
Paulina Serafin

Źródło

Ostatnia aktualizacja