Sąd Rejonowy w Świebodzinie

Godziny urzędowania
Sad Rejonowy jest czynny:
W poniedziałki w godzinach od 7.30 do 18.00
Od wtorku do piątku w godzinach 7 30 - 15 30

Kasa sądu (pok. nr 11) czynna jest w godzinach:
W poniedziałki od 8 00 do 13 00 oraz od 14 00 do 18 00
Od wtorku do piątku od 7 30 do 13 30 oraz od 14 15 do 15 15

Biuro Obsługi Interesantów (pok. nr 10)
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek: do 08 00 do 15 00
przerwa: od 12 00 do 12 15

Biuro Podawcze Sądu - Świebodzin (pok. nr 3)
Godziny przyjęć interesantów:
W poniedziałki od 7 30 do 18 00
Od wtorku do piątku od 7 30 do 15 30

Biuro Podawcze Sądu - Sulechów (po. nr 8)
Godziny przyjęć interesantów:
Od poniedziałku do piątku do 9 00 do 13 00
W pozostałych godzinach urzędowania Sądu obsługę Biura Podawczego prowadzą pracownicy VI Wydziału Karnego i VII Wydziału Ksiąg Wieczystych w sekretariatach.

Wydziały Ksiąg Wieczystych
Godziny przyjęć interesantów:
W poniedziałki od 8 00 do 18 00
Od wtorku do piątku od 7 30 do 14 30


Konta Bankowe:
Dochody budżetowe
(opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, zaliczki na badania RODK)
NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
15 1010 1704 0047 9222 3100 0000
Sumy na zlecenie (zaliczki sądowe)
(zaliczki na biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra
82 1130 1222 0030 2045 9720 0004
Sumy depozytowe
(kaucje, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, wadia)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra
63 1130 1017 0021 1002 8590 0004 (waluta PLN)
36 1130 1017 0021 1002 8590 0005 (waluta USD)
20 1130 1017 0021 1002 8590 0002 (waluta EUR)
47 1130 1017 0021 1002 8590 0001(waluta CHF)
90 1130 1017 0021 1002 8590 0003(waluta GBP)
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki, świadczenia pieniężne)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra
66 1130 1222 0030 2045 9720 0001
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
35 1010 1704 0047 9218 9110 0000
BIC NBPLPLPW
Od 1 stycznia 2015 roku nie będzie możliwości wpłat i wypłat sum depozytowych w kasie Sądu.
Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w placówkach pośrednika kasowego
Banku Pekao SA. na następujące numery rachunków bankowych:
NUMERY KONT SUM DEPOZYTOWYCH dla wpłat dokonywanych wyłącznie gotówką.
Pekao SA: 93 1240 6957 0111 0000 0000 0905 PLN
Pekao SA: 61 1240 6957 0787 0000 0000 0176 USD
Pekao SA: 14 1240 6957 0978 0000 0000 0202 EUR
Pekao SA: 95 1240 6957 0797 0000 0000 0131 CHF
Pekao SA: 09 1240 6957 0789 0000 0000 0139 GBP

Wydziały

I Wydział Cywilny
I Wydział Cywilny, ul. Park Chopina 3
Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego, a ponadto do rozpoznawania spraw dotyczących egzekucji należności sądowych z I Wydziału Cywilnego i IV Wydziału Pracy.
Przewodniczący Wydziału SSR Aneta Felka-Duszczak nr pok. 17
przyjmuje interesantów w budynku Sądu w każdy wtorek w godz. od 10:00 do 12:00
Kierownik Sekretariatu p.o. Katarzyna Koziarska nr pok. 15
tel. 68 381-94-63 fax. 68 381-91-45, e-mail: cywilny@swiebodzin.sr.gov.pl
Sekretariat przyjmuje interesantów
w poniedziałki od 11:00 do 18:00, od wtorku do piątku od 9:00 do 15:00


II Wydział Karny
II Wydział Karny, ul. Park Chopina 3
Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i spraw wykroczeniowych, a ponadto do rozpoznawania spraw dotyczących egzekucji należności sądowych z II Wydziału Karnego dla gmin: Świebodzin, Szczaniec, Zbąszynek, Skąpe, Lubrza, Łagów.
Przewodniczący Wydziału SSR Jacek Płaza nr pok. 31
przyjmuje interesantów w budynku Sądu w każdy poniedziałek w godz. od 10:00 do 12:00
Kierownik Sekretariatu Anna Dzięcioł nr pok. 22
tel. 68 38-191-28 fax. 68 381-91-28, e-mail: karny@swiebodzin.sr.gov.pl
Sekretariat przyjmuje interesantów
w poniedziałki od 11:00 do 18:00, od wtorku do piątku od 9:00 do 15:00


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Park Chopina 3
Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw, a ponadto do rozpoznawania spraw dotyczących egzekucji należności sądowych z III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.
Przewodniczący Wydziału SSR Elżbieta Skurzyńska nr pok. 35
przyjmuje interesantów w budynku Sądu ramach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 10:00 do 12:00
Kierownik Sekretariatu Ewa Tołłoczko nr pok. 33
tel. 68 381-91-35 e-mail: rodzinny@swiebodzin.sr.gov.pl
tel/fax 68 381-91-34
Sekretariat przyjmuje interesantów
w poniedziałki od 11:00 do 18:00, od wtorku do piątku od 9:00 do 15:00


IV Wydział Pracy
IV Wydział Pracy, ul. Park Chopina 3
Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy.
Przewodniczący Wydziału SSR Agnieszka Pałetko-Misa
przyjmuje interesantów w budynku Sądu w każdy wtorek w godz. od 10:00 do 12:00
Kierownik Sekretariatu Wioleta Ziobro nr pok. 2
tel/fax 68 381-91-25, e-mail: pracy@swiebodzin.sr.gov.pl
Sekretariat przyjmuje interesantów
w poniedziałki od 11:00 do 18:00, od wtorku do piątku od 9:00 do 15:00


V Wydział Ksiąg Wieczystych
V Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Wałowa 11
Do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz spraw wieczysto księgowych dla gmin : Świebodzin, Szczaniec, Zbąszynek, Skąpe, Lubrza, Łagów.
Sekretariat przyjmuje interesantów
w poniedziałki od 8:00 do 18:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 14:30
tel.68 38-191-54 / 68 38-191-53
Przewodniczący Wydziału SSR Beata Pieniek nr pok. 7
przyjmuje interesantów w budynku Sądu w każdy poniedziałek w godz. od 11:00 do 13:00
Przewodniczący Wydziału Piotr Jamróz nr pok. 8
przyjmuje interesantów w budynku Sądu w każdą środę w godz. od 11:00 do 13:00
Kierownik Sekretariatu Agnieszka Zgliniecka nr pok. 1
tel.68 382-33-50 fax.68 381-91-54, e-mail: wkw@swiebodzin.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja