Sąd Rejonowy w Świdnicy

Godziny urzędowania
GODZINY URZĘDOWANIA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY
poniedziałek 7:30-18:00
wtorek – piątek 7:30-15:30

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
ul. L. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica
pokój 110 (parter)
tel. +48 74 85 18 460
Przyjmuje interesantów:
poniedziałek 7:30-18:00
wtorek – piątek 7:30-15:30


Numery kont bankowych
Opłaty sądowe (w tym za wpisy do ksiąg wieczystych), grzywny wymierzone przez Sąd Rejonowy w Świdnicy w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych należy wpłacać na konto dochodów Sądu Rejonowego w Świdnicy:
NBP O/Okręgowy Wrocław
45 1010 1674 0053 9522 3100 0000
Wszelkie zaliczki (np. na koszty sporządzenia opinii przez biegłych, na kuratorów procesowych oraz zaliczki na koszty umieszczenia ogłoszeń w prasie) należy wpłacać na konto Sądu Rejonowego w Świdnicy:
NBP O/Okręgowy Wrocław
82 1010 1674 0053 9513 9800 0000
Kasa Sądu Rejonowego w Świdnicy nie przyjmuje wpłat z tytułu poręczeń majątkowych oraz z tytułu uiszczenia ceny nabycia nieruchomości w drodze licytacji. Należności z tych tytułów należy wpłacać na konto sum depozytowych Sądu Rejonowego w Świdnicy:
Bank Gospodarstwa Krajowego
22 1130 1017 0021 1001 8390 0004 – waluta PLN
76 1130 1017 0021 1001 8390 0002 – waluta EUR
Opłaty sądowe (zawierające orzeczone nawiązki lub świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) należy wpłacać na konto Funduszu Sądu Rejonowego:
Bank Gospodarstwa Krajowego
87 1130 1033 0018 8161 1420 0003

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
ul. L. Okulickiego 2-4
58-105 Świdnica
pokój 226 (I piętro)
Przewodniczący Wydziału
SSR Wojciech Zatorski
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
SSR Małgorzata Budziszyn-Sajdak
Przyjmowanie interesantów:
czwartek 12:30-14:30
pokój 213/1 (I piętro)


II WYDZIAŁ KARNY
Pl. Grunwaldzki 14
58-100 Świdnica
pokój B-111 (I piętro)
Przewodniczący Wydziału
SSR Kamila Firko
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Justyna Gawin-Kwiatek
Przyjmowanie interesantów:
czwartek 12:30-14:30
pokój B-101 (I piętro)


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
ul. L. Okulickiego 2-4
58-105 Świdnica
pokój 430 (III piętro)
Przewodniczący Wydziału
SSR Barłomiej Pawlik
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
SSR Agata Wysocka - Zatorska
Przyjmowanie interesantów:
czwartek od 12:30 do 14:30
pokój 429 (III piętro)


IV WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
ul. L. Okulickiego 2-4
58-105 Świdnica
pokój 324 (II piętro)
Przewodniczący Wydziału
SSR Magdalena Piątkowska
Przyjmowanie interesantów:
czwartek - 12:30 - 14:30
pokój 310 (II piętro)


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
ul. L. Okulickiego 2-4
58-105 Świdnica
pokój 104 (parter)
Przewodniczący Wydziału
St. Referendarz Sądowy mgr Katarzyna Pawlaczyk
Przyjmowanie interesantów:
czwartek 12:30-14:30
pokój 103 (parter)


VI WYDZIAŁ KARNY
ul. L. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica
pokój 203 (I piętro)
Przewodniczący Wydziału
SSR Małgorzata Świderska
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
SSR Maria Ćwik-Kulczycka
Przyjmowanie interesantów:
czwartek 12:30-14:30
pokój 201 (I piętro)

Źródło

Ostatnia aktualizacja