Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania Sądu:
od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00
w każdy poniedziałek do 18:00

Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze oraz Informacja Ksiąg Wieczystych
w poniedziałki od 7:30 do 18:00
od wtorku do piątku od 7:30 do 14:45
(przerwa w godz. 12:00-12:15)

Sekretariaty Wydziałów
od poniedziałku do piątku od 07:30 do 14:45

Czytelnia akt
w poniedziałki od 9:00 do 18:00
od wtorku do piątku od 7:30 do 14:45
(przerwa w godz. 12:00-12:15)

Kasa
w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 17:00 (przerwa w godzinach 12:00 – 12:15 oraz 14:30- 15:00)
od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 (przerwa w godzinach 12:00 – 12:15)

Oddział Centralnej Informacji KRS
przyjęcia interesantów:
- poniedziałek od 7:30 do 18:00
- wtorek - piątek od 7:30 do 14:45
(przerwa w godz. 12:00-12:15)

Monitor sądowy
przyjęcia interesantów:
- poniedziałek od 7:30 do 18:00
- wtorek - piątek od 7:30 do 14:45
(przerwa w godz. 12:00-12:15)


KONTA BANKOWE
1. Dokonywanie wpłat dotyczących:
- wpisów sądowych
- kosztów sądowych
- grzywny
- opłat kancelaryjnych
należy dokonywać na numer konta :
- IBAN PL78 1010 1674 0047 8922 3100 0000
2. Dokonywanie wpłat dotyczących:
- poręczeń majątkowych
- kaucji, wadiów
- depozytów
należy dokonywać na numer konta:
04 1130 1017 0021 1001 9590 0004 dla płatności w PLN
74 1130 1017 0021 1001 9590 0005 dla płatności w USD
58 1130 1017 0021 1001 9590 0002 dla płatności w EUR
85 1130 1017 0021 1001 9590 0001 dla płatności w CHF
31 1130 1017 0021 1001 9590 0003 dla płatności w GBP
3. Dokonywanie wpłat dotyczących:
- zaliczek na biegłych i kuratorów
- ogłoszenia w prasie
- wpisy w Rejestrze Spadkowym
należy dokonywać na numer konta:
- IBAN PL34 1130 1033 0018 8165 0520 0003
4. Opłaty sądowe (zawierające orzeczone nawiązki lub świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) należy wpłacać na konto Funduszu Sądu Rejonowego:
- IBAN PL88 1130 1033 0018 8165 0520 0001

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych zaczynają się na litery od A do M
Przewodniczący Wydziału SSR Majcher Kamil (przyjęcia interesantów w każdą środę od 10.00-12.00)
Zastępca Przewodniczącego Wydziału SSR Monika Niewczas-Nowakowska
Kierownik Sekretariatu Wydziału Małgorzata Domańska
fax (74) 84-30-305


III WYDZIAŁ KARNY
III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe
Przewodniczący Wydziału SSR Sebastian Kowalski (przyjęcia interesantów w każdy piątek od godz. 11.00-13.00, pok. 114)
Zastępca Przewodniczącego Wydziału SSR Paweł Augustowski
Kierownik Sekretariatu Wydziału Katarzyna Kasprzyk-Skowrońska


IV WYDZIAŁ RODZINNY
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu.
Przewodniczący SSR Krystyna Frączkiewicz (przyjęcia interesantów w każdy wtorek od godz. 10.00 – 13.00)
Zastępca Przewodniczącego Wydziału SSR Chwalisz-Kłyszejko Bożena
Kierownik Sekretariatu Wydziału Ewa Zawadzka
tel.(74) 84-30-330 do 335
fax (74) 84-30-334
e-mail: wydzial4r@walbrzych.sr.gov.pl


V WYDZIAŁ PRACY
V Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu.
Przewodniczący Wydziału SSR Izabela Barczyk-Bołoz (przyjęcia interesantów w każdą środę w godz. 13.30-14.30)
Kierownik Sekretariatu Wydziału Elżbieta Janoszka
tel.(074) 84-30-400 do 401
e-mail: wydzial5p@walbrzych.sr.gov.pl


VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
VI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy upadłościowe i naprawcze z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy.
Przewodniczący Wydziału SSR Jerzy Szafrański (przyjęcia interesantów w każdy czwartek od godz. 10.00- 12.00)
Zastępca Przewodniczącego Wydziału SSR Łukasz Kozakiewicz
Kierownik Sekretariatu Wydziału Elżbieta Lasota
tel.(74) 84-30-406,407,477
fax (74) 84-30-408
e-mail: wydzial6g@walbrzych.sr.gov.pl


VIII WYDZIAŁ CYWILNY
VIII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych zaczynają się na litery od N do Ż
Przewodniczący Wydziału: Koźbiał Beata (przyjęcia interesantów w każdy wtorek od godz. 11.00-13.00)
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: Borszowska-Moszowska Kamila
Kierownik Sekretariatu Wydziału Agata Dumicz

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz